Kohtaaminen joka muutti kaiken.

Markuksen evankeliumin lukuun kymmenen on tallennettuna elämän muutos vailla vertaa.

Oli mies nimeltä Bartimeus. Hänellä oli viranomaisilta hankittu virallinen lupa elantonsa saamiseen kerjäämisellä. Lupa jonka hän oli isänsä avustuksella taistellut osoitettuaan ensin työkyvyttömyytensä. Merkkinä tästä laillisesta toimeentuloturvasta oli tietynlainen viitta, jota hän kantoi mukanaan.

Tämä viitta yllään hän istuu jälleen kerran Jerikon tien laidalla, kerjäämässä kun alkaa tapahtua. Oli aika tulla muutos Bartimeuksen yksinäisyyteen ja toivottomuuteen ja sairauteen! Markus 10:46 ,,istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. 47. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua."

Ystäväni, kun elämäsi on ajautunut niin ahtaalle, että se huutaa apua on avun saamisen edellytys se ketä sinä huudat avuksesi. Bartimeus rupesi huutamaan estelyistä ja varotuksista huolimatta. Ei ketä tahansa, vaan Jeesusta! Elämän muutoksen halu oli niin suuri, etteivät ulkopuoliset mielipiteet tai mitähän tuo toinen ajattelee musta, päätöksen tekoon vaikuttaneet. Markus 10:49. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne." Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle: "Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua." 50. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö.

Bartimeus h e i t t i ja hylkäsi kaiken entisen taakseen. Viitta jossa oli koko hänen toimeentulonsa, ei ollut minkään arvoinen tuohon kutsuun ja kutsujaan verrattuna! Kun teet päätöksen astua Jeesuksen tykö, kaikki entinen joutaa jäädä taakse, sillä uutta ja parempaa on edessä!

Markus 10:51 Jeesus puhutteli häntä "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen." . Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut." Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä.

Sinä elämääsi muutosta kaipaava, kehoitan Sinua hakeudu Jumalan Sanan kuuloon sillä usko jota tarvitset on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. (Heb 11:1) Usko muutokseen syntyy Jeesuksen Kristuksen Sanan kautta (Rm 10:17). Bartimeus kuuli kutsun ja vastasi siihen uskon teolla häpeämättä ja voitti ei ainoastaan näkönsä takaisin vaan iankaikkisen elämän Jeesuksen seurassa. Kohtaaminen joka muuttaa kaiken odottaa sinua!