Näilla sivuilla Leo Lehmus ottaa kantaa ja opettaa. Yläpalkista Leon sivut avautuu lisäsivut.

dscn1104.jpg

 

 

 

Ihmettelen suuresti keskusteluja, että Raamatun sanoma olisi aikansa elänyttä? Aikamme olisi kulkenut Raamatun viisauden ohitse? Lääkkeeksi ajatellaan joko Raamatun opin päivittämistä tai sen ohittamista nykyaikaan sopimattomana elämän mallina. Samalla koitetaan kirkkoa/seurakuntaa muokkailla raamattunsa kanssa, aikaansa ja kulttuuriinsa sopivaksi, yhteiskuntakelpoiseksi. Ilman suurempia ristiriitoja yleisen mielipideajattelun kanssa.

Tämähän on täysin mahdotonta! Ensinnäkin Raamatun kirjoitukset ja niiden kuulemisen ja vastaanottamisen kautta koettavat ihmeet, kuten uskoon tuleminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen tai parantuminen. Ovat täysin eriasteen asioita kuin meidän ihmisten järkeily, joka elää ja muuttuu aikaansa seuraten. Jumalan Sana on alusta asti ollut ja tulee olemaan muuttumaton. Se on aina uusi ja tuore. Jumalan Sana ei ole sidottu aikaan, koska Sana (ja Jeesus myös) on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikä Jumalan Sanaa voida vangita ihmismielelle alamaiseksi ja mieluisaksi. Eikä sitä voida selittää ihmisen viisaudella. Ainoastaan Jumalan Pyhä Henki kykenee avaamaan ihmiselle Raamattua. Pietari kirjoittaa: Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

Kun olen tänään uskossa, tuon Jumalan Sanan vaikutuksesta. Se on sitä samaa uskoa kuin on aikamme vanhoillakin ihmisillä. Samaa kuin Raamatun ajan opetuslapsilla. Ei se ole vanhaa, aikansa elänyttä. Vaan alkuperäistä aitoa Jumalan muuttumatonta rakkautta, turvaa ja huolenpitoa luomaansa ihmistä kohtaan!

En pelkää Jumalan Sanan puolesta. Matteus kirjoittaa 24: 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta pelkään sen Jumalan tuomion puolesta, joka tulee kohtaamaan niitä, jotka elävät tottelemattomina Jumalan Sanaa vastaan.