Puhdas Jumalaa varten Tammikuu 2012

Suomessakin uutisoitiin hiljattain, mielenkiintoisesta argelogien löydöstä Jerusalemissa. Asiasta kertoi ensimmäiseksi israelilainen Haartez-lehti seuraavaan tapaan.

Israelilaiset arkeologit ovat löytäneet esineen, joka heidän mielestään on ensimmäinen arkeologinen todiste Jerusalemin temppelissä 2000 vuotta sitten harjoitetuista jumalanpalvelusmenoista. Esine on napin kokoinen sinetti, johon on kaiverrettu arameankielinen teksti "puhdas Jumalaa varten". Löytö tehtiin Jerusalemin Temppelivuoren luoteisosasta.

Sinetti on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ja sopii siten aikaan, jolloin Jerusalemin toinen temppeli oli valmistunut ja käytössä. Sinetin ulkomuoto vastaa myös muinaisen juutalaisen Mishna-tekstin kuvausta temppelillä käytetyistä sineteistä, jotka varmistivat temppelillä käytettyjen esineiden puhtauden.

Sinettiä on ehkä käytetty varmistamaan temppelin öljyastioiden puhtaus. Öljyastiat olivat tärkeässä osassa juutalaisten Hanukka-juhlassa, joka sai alkunsa tarinan mukaan öljyyn liittyvästä ihmeestä.

Kun temppeli oli makkabilaiskapinan aikaan tullut häväistyksi, juutalaiset halusivat puhdistaa sen. Tätä varten löytyi kuitenkin vain niukasti pyhää öljyä. Ihme tapahtui, kun öljy riittikin kahdeksaksi päiväksi. Nykyään juutalaiset muistavat öljyihmettä sytyttämällä hanukka-kynttilöitä kahdeksan päivän ajan.

Otsikko Puhdas Jumalaa varten, kertoo myös siitä ihnmiselle tärkeimmästä kysymyksestä, missä vietät iäisyytesi?! Lähestyäksemme Jumalaa tulee olla puhdas, sydämmeltäsi. 1 Joh 3:3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän (Jeesus) on puhdas. Puhdistautuminen synnistä, joka siis erottaa meidät Jumalasta, on pestävä pois. Jumalan Sana opastaa meitä tässä puhdistautumisessa, joka ei tapahdu omilla puhdistus aineillamme eikä konsteillamme. Ef 2:8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – 9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ihmiselle ei ole annettu kuin yksi tie Jumalan tykö.

Se on Jeesus Kristus. Usko Jeesukseen tarkoittaa, että otat vastaan syntien anteeksi saamisen, niiden tunnastamisen ja hylkäämisen kautta. Kun teet tämän rukouksessa Jeesukselle, Hän puhdistaa sinut synnin liasta omalla pyhällä verellään. Näin olet puhdas Jumalaa varten!

Lehti-artikkelissa puhuttiin öljystä, tuosta suuresta öljy ihmeestä joka vain riitti ja riitti. Raamattu puhuesaan öljystä viitta tällä mm Pyhään Henkeen.

Puhdas Jumalaa varten oleva ihminen tulisi olla voideltu ja täytetty Pyhällä Hengellä. Johannes Kastaja todistaa Jeesuksesta, täydellisellä julistuksellaan: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Ja pian tämän jälkeen, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.

Kumpa nämä kaksi voisivat tulla todeksi monien elämässä, myös tänä alkaneena vuonna. Puhdas synnistä ja täytetty Pyhällä Hengellä! Valmis Jumalaa varten!

Tammikuun sana 2011

Shalom Rakkaat perinteisen Sanan ystävät!

Olen täällä Eilatin kamaralla mielelläni viettänyt aikaa vuorilla ja erämaassa. On mielenkiintoista miten kuollut luonto voikaan puhua elävästi ja paljon.

Mieleeni tulee uudentestamentin useat viittaukset rakentamiseen. Efesolaiskirjeen 2luvun lopussa sanotaan, etta me olemme apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus....ja Hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä.

Pietari kehoittaa meita, tulkaa Hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset ovat tosin hyljänneet, mutta joka Jumalan edessa on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekkin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi... sillä Raamatussa sanotaan katso minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva 1Pietarin kirje 2:4-8.

Psalmi 118 sanoo kulmakivestä joka ensin hylätään ja sitten korotetaan kunniapaikalle. Tamä on Raamatun väkevä todistus siitä omaksi Vapahtajakseen.

Kulmakiviä on näin ikäänkuin kahdenlaisia. On varsinainen kulmakivi jonka avulla rakennus alkaa rakentua, ottaen kokoajan suunnan ja tasapainon tästä tarkoin valitusta virheettömästa kulmakivestä.

Armeijassa marssien onnistuminen yhdessä samassa tahdissa, oli aina kulmamiehen vastuulla. Kulmamieheksi ei näin voitu valita ketä tahansa jolloin kaikki epäonnistuivat.

Toinen kulmakivi rakentaessa on ylempanä oleva pääkulma. Kivi joka myös on tarkoin valittu ja työstetty. Tamä pitää loppujen lopuksi koko rakennuksen kasassa.

Tämä kertoo meille, joiden tulee rakentua Jumalan asumukseksi Hengessä, että Jeesuksen tulee olla perustana, meidän hengellisen elämämme motiivien, ajatustemme, halujemme ainut vaikuttaja, suunnan ja tahdin antaja. Myös Jeesuksen tulee olla se ylin kaikessa päätöksen teossa, suunnitelmiemme korkein valtias.

Näin me rakennumme elävinä kivinä, kivi joka itsessään on todella kuollutta. Näin hyvä rakennusmateriaali Jumalan Pyhälle Hengelle! Jumalahan voi todella laittaa vaikka kivetkin huutamaan. Kasvakoon meidän Pyhän Hengen kaipuu niin suureksi, että Jeesus todella vuodattaa Henkensä ja Voitelun palvelutehtävämme ylle.

Olet huomannut, että se on usein kuoleman tie. Mutta rohkaisen Sinua Sisar ja Veli, huudetaan Jumalan puoleen, että Hän antaa syyssateensa langeta meidän jokaisen elämäämme.

Ei vain kerta kokemuksena, vaan pysyvänä voiteluna, aina Jeesukseen tuloon asti! Kun Jumalan asumuksessa on elävä Henki, se ei voi vaieta, eikä se voi pysyä tyhjillään!

Veljenne ja palvelijanne Jeesuksessa Kristuksessa

Leo Lehmus