Elokuun sana

 

Siunauksen toivotus Sinulle,

Pitkän kesäisen tauon jälkeen. Meillä on ollut kaiken kaikkiaan hieno kesä. Uskon, että kaikilla lomansa viettäneillä on ollut osanaan kaunista aurinkoista säätä!

Kokouksemme ovat jatkuneet Malmikadulla katkotta koko kesän ajan. Olemme todella kiitollisia Jumalalle hengellisistä kesäjuhlista Joensuun Lykylammella, viime juhannuksena. Kiitos kuuluu myös vielä kerran Sinulle työssä mukana ollut. Näiden juhlien hengellistä hedelmää, on tullut heti näkyviimme Malmikadulla jatkuneissa kokouksissa. Torstai -iltojen kävijämäärä on selvästi lisääntynyt, Jeesusta etsivistä ihmisistä.

Nyt tässä kirjeessä näen kuitenkin tärkeämmäksi ennen mitään muuta, muistuttaa meitä kansakuntana, suhteestamme Israeliin.

Syyskuussa 2011 Palestiinalaisten edustajat pyrkivät vetoamaan YK:hon, jotta se tunnustaisi yksipuolisesti Palestiinan valtion vuoden 1967 rajojen perusteella. Suomesta on tässä kyseisessä kokouksessa myös edustuksensa. Rukoilemme mm Presidentti Tarja Haloselle viisautta puhua ja olla yhtymättä tuohon Palestiinalaisten edustajien vetoomukseen.

Joillakin tahoilla ollaankin keräämässä Israelin kansan nimissä YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille osoitettua anomusta, Palestiinalaisten pyrkimyksen estämiseksi. Tärkeintä on asettua rukoilemaan, ettei mitään peruuttamatonta pääsisi tapahtumaan, suhteessamme Israeliin.

Tässä seuraavaksi, kerättyä taustatietoa Israelin valtion rajoista ja niiden historiasta. Kyseiset rajat määriteltiin vuoden

1949 aselevon

yhteydessä, eikä niiden tarkoituksena koskaan ollut muodostaa rajaa Israelin ja ehdotetun Palestiinan valtion välille.

Palestiinan valtion muodostaminen niiden mukaan tekisi Israelin todella haavoittuvaksi naapurimaiden arabien

hyökkäyksille ja olisi lisäksi kansainvälisen oikeuden vastaista. Vuonna 1922 koko Israelin alue määriteltiin juutalaisten

kotimaaksi Kansainliiton päätöksellä, ja YK:n artiklan 80 mukaan kyseinen sopimus on edelleen voimassa. Siten YK ei

voi myöskään laillisesti evätä Israelilta oikeutta rakentaa siirtokuntia länsirannalle ja eikä Gazan alueelle.

 

Israel on useaan otteeseen tarjoutunut antamaan palestiinalaisille maata vastineeksi siitä, että nämä hyväksyisivät

juutalaisvaltion olemassaolon. Viimeksi vuonna 2008 heille tarjottiin 97 % kiistellyistä maa-alueista, mutta

palestiinalaiset kieltäytyivät ehdotuksesta. He ovat hylänneet jokaisen Israelin tähänastisen rauhanehdotuksen.

 

PLO:n johtaja Mahmoud Abbas on tehnyt toistuvasti selväksi, että he eivät hyväksy Israelin valtiota

”Palestiinassa”.