Voima muutokseen.

 

Yksi kohtaaminen joka muutti ihmisen ja lopulta koko kaupungin elämän on tallennettuna Johanneksen evankeliumin lukuun neljä. Samarialainen nainen oli lähtenyt päivittäiselle veden haku reissulle kaupungin yhteiselle kaivolle. Ei aikaisin aamulla tai illalla yhdessä muiden naisten kanssa jakamaan samalla päivät uutiset ja juorut vaan puolenpäivän aikaan jolloin harvat ihmiset olivat liikkeellä. Nainen vältteli ihmisten kohtaamista ja toivoikin ettei hänen tarvitsisi käydä edes vettä hakemassa.

Juuri tämän ihmisen Jeesus halusi kohdata. Johannes 4:4 sanoo: Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Vihamielisyyksien tähden Juutalaiset eivät mielellään kulkeneet Samarian kautta. Eikä näiden kansojen välillä suvaittu minkäänlaista kanssa käymistä. Mutta Jeesus tunsi pakottavana voimana rakkautensa yhtäkin syntistä kohtaan. Oli hän sitten samarialainen tai kuka tahansa. Hän ei elänyt itselleen vaan pelastaakseen kadotetut, kohdatakseen yksinäiset.

Samarialainen nainen koki kaivolla elämänsä suurimman tapahtuman kohdatessaan siellä Jeesuksen! Kohtaaminen sai aikaan naisen elämässä niin suuren muutoksen, että hän unohti vesiastiansa ja arjen huolet sekä yksinäisyytensä koska sanotaan hänen innostuneena lähteneen uutisoimaan tapahtuneesta. Johannes 4:29. "Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" 30. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa.

Nainen oli löytänyt elävän veden lähteen joka näkyi hänessä niin valtavana elämän muutoksena, että hänen todistuksellaan Jeesuksesta oli voima joka laittoi kaupungin väen liikkeelle.

Monet ovat tänäkin päivänä ne jotka haluaisivat kokea elämässään samankaltaista muutosta ja innostusta. Monesti nuo ”kaivot” josta tuota elämän muutosta ja intoa haetaan ovat tyhjiä ja lisäävät elämän janoa entisestään. Kuinka toivonkaan oman kaupunkimme kohdalle samankaltaista elämän muutosta jota Samaria sai kokea. Ehkä se alkaa Sinusta ! Tänään yksinäinen ja väärin ymmärretty joka kohtaat Jeesuksen muuttavan rakkauden ja anteeksi antavan voiman, unohdat vanhat ”ammennus astiasi” ja tyhjät ”kaivot”. Jeesus vastaa ja sanoo sinulle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."